Art4, s. r. o.

Vajnorská 167
831 04 Bratislava

Office:
Karpatská 23
811 05 Bratislava

IČO: 36869716
DIČ: 2024062942

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č.  67743/B.

Palo Jelenek

marketingový špecialista

palo.jelenek@cultify.studio

Marek Vančo

riaditeľ

marek.vanco@cultify.studio

Richard Kakaš

technický riaditeľ

richard.kakas@cultify.studio

Napíšte nám